Wersje językowe
Regulamin Akcji Promocyjnej „Twój napis na panel”

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej

  Twój napis na panel” zwaną dalej akcją promocyjną.

 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest sklep www.belleparis.pl ,Yasmin Joanny Parysz, ul. Armii Krajowej 105, 43-100 Tychy, NIP: 646239527 zwanym dalej Organizatorem. 

 3. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie w grupie Facebook: Belle Paris Dzianiny Tkaniny Pasmanteria w związku z zabawą „Twój Napis na Panel”

 4. Wszelkie działania związane z akcją promocyjną nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

 5. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizowaną oraz przeprowadzaną akcję promocyjną.

 

 

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Biorąc udział w akcji promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 3. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz rodziny pracowników oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie akcji promocyjnej.

 

 

 

§ 3 Zasady i przebieg akcji promocyjnej

 

 1. W ramach akcji promocyjnej w grupie Facebook: Belle Paris Dzianiny Tkaniny Pasmanteria umieszczony zostanie post z zabawą dla Uczestników.

 2. Przystąpienie do akcji promocyjnej następuje poprzez polubienie posta oraz umieszczenie pod postem w formie komentarza pomysłu na napis.

 3. Odpowiedź powinna być udzielona przez Uczestnika akcji promocyjnej poprzez umieszczenie komentarza pod postem akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie wiąże się z udziałem w akcji promocyjnej.

 4. Nad przebiegiem akcji promocyjnej czuwa dwuosobowa komisja powołana przez Organizatora.

 5. Komisja nagradza najciekawszy pomysł, który zostanie zawarty w komentarzu pod postem.

 6. Każdy uczestnik może umieścić dowolną ilość komentarzy z pomysłem.

 7. W związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

 8. Uczestnik, którego pomysł wybierze Komisja zostanie poinformowany po upłynięciu

 

 

 1. terminu konkursu. Wysłana zostanie do Niego wiadomość prywatna w grupie Facebook Belle Paris Dzianiny Tkaniny Pasmanteria oraz zostanie umieszczony komentarz pod głównym postem akcji promocyjnej.

 

§ 4 Nagrody

 

 1. Uczestnik, którego pomysł zostanie wybrany przez Komisję otrzyma nagrodę wskazaną w poście akcji promocyjnej w grupie Facebook: Belle Paris Dzianiny Tkaniny Pasmanteria

 2. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

 3. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w formie prywatnej wiadomości z następującymi danymi: a) Imię i nazwisko b) Adres Korespondencyjny do wysłania kurierem lub paczkomatem ( ze wskazaniem punktu odbioru) w celu nadania przesyłki z nagrodą c) Adres e-mail d) Numer Telefonu

 4. Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi powyższe dane w ciągu 48 godzin od dnia zakończenia akcji promocyjnej. Brak przesłania danych jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z odbioru nagrody.

 

§ 5 Odpowiedzialność

 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi w ramach akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook, norm powszechnie obowiązujących lub dobrych obyczajów zobowiązuje się niezwłocznie usunąć niewłaściwe treści.

 2. Każdy uczestnik odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika akcji promocyjnej w przypadku: a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, b) udziału w akcji promocyjnej przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku. c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku, d) udziału w akcji promocyjnej osoby poniżej 13. roku życia, e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za obelżywe lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora, f) posługiwania się przez uczestnika nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami, g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie w akcji promocyjnej praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi lub serwisowi Facebook.

 4. Wykluczenie z udziału w akcji promocyjnej jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Organizator prześle uczestnikowi informację o wykluczeniu drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook.

   

   

  ORGANIZATOR 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Dla zapisanych do newslettera stały rabat 3%
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium